část obce Nová Hospoda

Identifikace

ID31: 200380
ID32: 200380
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Nová Hospoda

Nadřazená místa

část obce Neudorf
část obce Neudorf
část obce Neydorf
část obce Nová Ves
část obce Vrbělá
část obce Vrběla
část obce Vrchběl
část obce Vrchbělá

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1754-1785), Krnsko 2, matrika narozených
Matrika (1754-1785), Krnsko 2, matrika oddaných
Matrika (1754-1785), Krnsko 2, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!