část obce Klučky, dvůr

Identifikace

ID31: 200356
ID32: 200356
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce dvůr Klučka
část obce Klučka
část obce Klučka
část obce Klučka
část obce Klučky, dvůr
část obce Klutschka
část obce Mayerhof Klutschka

Nadřazená místa

obec Sovínky

Podřazená místa

Prameny

matrika (1839-1869), Kovanec 03, matrika narozených
matrika (1785-1849), Kovanec 01, matrika oddaných
matrika (1850-1870), Kovanec 04, matrika oddaných
matrika (1784-1835), Kovanec 01, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!