část obce Blata, samota

Identifikace

ID31: 200312
ID32: 200312
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Blata, samota
část obce Blatt
část obce Platz
část obce z blatovskýho dvoru

Nadřazená místa

obec Březina

Podřazená místa

Prameny

matrika (1704-1784), Loukovec 11, matrika narozených
matrika (1784-1794), Loukovec 04, matrika narozených
matrika (1787-1797), Březina 01, matrika narozených
matrika (1797-1805), Březina 02, matrika narozených
matrika (1806-1825), Březina 03, matrika narozených
matrika (1825-1842), Březina 04, matrika narozených
matrika (1842-1859), Březina 05, matrika narozených
Matrika (1860-1880), Březina 8, matrika narozených
matrika (1704-1758), Loukovec 11, matrika oddaných
matrika (1787-1797), Březina 01, matrika oddaných
matrika (1797-1804), Březina 02, matrika oddaných
matrika (1804-1825), Březina 03, matrika oddaných
Matrika (1848-1899), Březina 9, matrika oddaných
matrika (1662-1723), Loukovec 10, matrika zemřelých
matrika (1787-1797), Březina 01, matrika zemřelých
matrika (1797-1805), Březina 02, matrika zemřelých
matrika (1806-1825), Březina 03, matrika zemřelých
matrika (1848-1899), Březina 06, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!