část obce Arnoštice, dvůr (Kotyška str.11)

Identifikace

ID31: 200305
ID32: 200305
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Arnoštice, dvůr (Kotyška str.11)
část obce Arnoštický dvůr
část obce Arnoštský dvůr
část obce Ernestínský dvůr
část obce Ernestýn

Nadřazená místa

část obce Poddol
část obce Podol
část obce Podol
část obce Podolí
část obce Podoll
část obce Podoll

Podřazená místa

Prameny

matrika (1789-1803), Mnichovo Hradiště 04, matrika narozených
matrika (1705-1788), Mnichovo Hradiště 07, matrika oddaných
matrika (1705-1762), Mnichovo Hradiště 10, matrika zemřelých
matrika (1762-1788), Mnichovo Hradiště 11, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!