část obce Šurkov, mlýn

Identifikace

ID31: 200217
ID32: 200217
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dubovského mlýn
část obce mola Schurkiana
část obce mola Schurkiana
část obce Šurkov, mlýn
část obce Šurkův mlýn

Nadřazená místa

obec Mirošovice

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1689-1716), Mnichovice 1b, matrika narozených
Matrika (1866-1876), Mnichovice 14, matrika narozených
Matrika (1689-1715), Mnichovice 1b, matrika oddaných
Matrika (1816-1841), Mnichovice 9, matrika oddaných
Matrika (1842-1875), Mnichovice 10, matrika oddaných
Matrika (1876-1906), Mnichovice 18, matrika oddaných
Matrika (1689-1714), Mnichovice 1b, matrika zemřelých
Matrika (1831-1862), Mnichovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1831-1862), Mnichovice 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!