část obce Kuklík, osada (Kotyška 663)

Identifikace

ID31: 200204
ID32: 200204
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kuklík, osada (Kotyška 663)

Nadřazená místa

obec Mokřany

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1670-1713), Velké Popovice 1, matrika narozených
Matrika (1714-1750), Velké Popovice 2, matrika narozených
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika narozených
Matrika (1754-1784), Pyšely 3, matrika narozených
Matrika (1807-1840), Pyšely 6, matrika narozených
Matrika (1841-1856), Pyšely 8, matrika narozených
Matrika (1670-1719), Velké Popovice 1, matrika oddaných
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika oddaných
Matrika (1721-1784), Velké Popovice 4, matrika oddaných
Matrika (1754-1794), Pyšely 3, matrika oddaných
Matrika (1842-1864), Pyšely 10, matrika oddaných
Matrika (1670-1719), Velké Popovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1721-1754), Pyšely 2, matrika zemřelých
Matrika (1721-1784), Velké Popovice 4, matrika zemřelých
Matrika (1754-1781), Pyšely 3, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1764-1784), Pyšely 13, index k matrice
Index k matrice narozených (1784-1841), Pyšely 14, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!