část obce Božešice, hájovna

Identifikace

ID31: 200202
ID32: 200202
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Božešice, hájovna

Nadřazená místa

obec Babice

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1678-1720), Pyšely 1, matrika narozených
Matrika (1754-1784), Pyšely 3, matrika narozených
(1678-1720), Pyšely 1, matrika oddaných
Matrika (1754-1794), Pyšely 3, matrika oddaných
Matrika (1678-1717), Pyšely 1, matrika zemřelých
Matrika (1754-1781), Pyšely 3, matrika zemřelých
Index k matrice narozených (1764-1784), Pyšely 13, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!