část obce Buda

Identifikace

ID31: 200189
ID32: 200189
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

BUDA v r. 1869 osada obce Louňovice v okr. Český Brod, v r. 1880-1890 osada obce Stíhlice v okr. Český Brod, v dalších letech se jako osada neuvádí (součást obce Mukařov v okr. Praha-východ)

Alternativní názvy

část obce Buda
část obce Budy

Nadřazená místa

obec Mukařov

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika narozených
Matrika (1785-1805), Mukařov 4, matrika narozených
Matrika (1806-1827), Mukařov 5, matrika narozených
Matrika (1857-1877), Mukařov 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika oddaných
Matrika (1785-1814), Mukařov 7, matrika oddaných
Matrika (1815-1851), Mukařov 8, matrika oddaných
Matrika (1753-1784), Říčany 3, matrika zemřelých
Matrika (1785-1815), Mukařov 9, matrika zemřelých
Matrika (1815-1859), Mukařov 10, matrika zemřelých
Matrika (1860-1888), Mukařov 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!