část obce Obora (hájovna, Kotyška str. 924)

Identifikace

ID31: 200151
ID32: 200151
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Obora (hájovna, Kotyška str. 924)

Nadřazená místa

obec Polabec

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1680-1696), Poděbrady 3, matrika narozených
Matrika (1680-1709), Poděbrady 3, matrika oddaných
Matrika (1680-1711), Poděbrady 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!