část obce Bajervek

Identifikace

ID31: 200089
ID32: 200089
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

BAJERVEK v r. 1869 pod názvem Baierweg osada obce Velímě t. Velyně v okr. Kolín, v r. 1880-1890 pod názvem Baierweg osada obce Velím v okr. Kolín, v r. 1900-1910 pod názvem Baierweg osada obce Velím t. Velyně v okr. Kolín, v r. 1921 osada obce Velim v okr. Kolín, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Baiervek
část obce Baierweg
část obce Baierweg
část obce Baierwek
část obce Bajervek
část obce Bayervek
část obce Bayerwek

Nadřazená místa

obec Velim

Podřazená místa

Prameny

Matrika narozených (1783-1793), ev. Velim 1, matrika narozených
Matrika narozených (1794-1821), ev. Velim 2, matrika narozených
Matrika narozených (1821-1836), ev. Velim 3, matrika narozených
Matrika narozených (1837-1849), ev. Velim 4, matrika narozených
Matrika narozených (1850-1859), ev. Velim 5, matrika narozených
Matrika (1859-1901), Soběhrdy 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1783-1799), ev. Velim 6, matrika oddaných
Matrika oddaných (1800-1859), ev. Velim 7, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1783-1799), ev. Velim 8, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1800-1859), ev. Velim 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!