část obce Podolec

Identifikace

ID31: 200071
ID32: 200071
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

PODOLEC v r. 1869-1900 osada obce Nové Benátky v okr. Mladá Boleslav, v dalších letech jako osada zanikla

Alternativní názvy

část obce Podolec

Nadřazená místa

obec Benátky nad Jizerou

Podřazená místa

část obce Podolský mlýn

Prameny

Matrika (1866-1895), ev. Lysá nad Labem 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1858-1895), ev. Lysá nad Labem 12, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!