obec zahraniční Drážďany (NDR)

Identifikace

ID31: 200062
ID32: 200062
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec zahraniční Drážďany (NDR)

Nadřazená místa

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1869-1881), Lysá nad Labem 42, matrika narozených
Matrika (1881-1897), Lysá nad Labem 43, matrika narozených
Matrika (1909-1921), Hořovičky 1, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!