část obce Ronov

Identifikace

ID31: 200040
ID32: 200040
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Ronov

Nadřazená místa

obec Oskořínek

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1668-1689), Hrubý Jeseník 1, matrika narozených
Matrika (1689-1703), Hrubý Jeseník 2, matrika narozených
Matrika (1703-1749), Hrubý Jeseník 3, matrika narozených
Matrika (1749-1770), Hrubý Jeseník 4, matrika narozených
Matrika (1771-1787), Hrubý Jeseník 5, matrika narozených
Matrika (1788-1839), Hrubý Jeseník 11, matrika narozených
Matrika (1800-1819), ev. Chleby 1, matrika narozených
Matrika (1819-1854), ev. Chleby 2, matrika narozených
Matrika (1839-1860), Hrubý Jeseník 12, matrika narozených
Matrika (1848-1860), ev. Chleby 4, matrika narozených
Matrika (1854-1870), ev. Chleby 5, matrika narozených
Matrika (1870-1885), ev. Chleby 6, matrika narozených
Matrika (1885-1899), ev. Chleby 7, matrika narozených
Matrika (1668-1689), Hrubý Jeseník 1, matrika oddaných
Matrika (1689-1703), Hrubý Jeseník 2, matrika oddaných
Matrika (1703-1749), Hrubý Jeseník 3, matrika oddaných
Matrika (1749-1770), Hrubý Jeseník 4, matrika oddaných
Matrika (1771-1788), Hrubý Jeseník 6, matrika oddaných
Matrika (1788-1839), Hrubý Jeseník 11, matrika oddaných
Matrika (1800-1868), ev. Chleby 3, matrika oddaných
Matrika (1839-1874), Hrubý Jeseník 12, matrika oddaných
Matrika (1868-1900), ev. Chleby 8, matrika oddaných
Matrika (1681-1689), Hrubý Jeseník 1, matrika zemřelých
Matrika (1689-1703), Hrubý Jeseník 2, matrika zemřelých
Matrika (1703-1749), Hrubý Jeseník 3, matrika zemřelých
Matrika (1749-1770), Hrubý Jeseník 4, matrika zemřelých
Matrika (1771-1788), Hrubý Jeseník 7, matrika zemřelých
Matrika (1788-1839), Hrubý Jeseník 11, matrika zemřelých
Matrika (1800-1839), ev. Chleby 9, matrika zemřelých
Matrika (1839-1878), Hrubý Jeseník 12, matrika zemřelých
Matrika (1840-1889), ev. Chleby 10, matrika zemřelých
Matrika (1855-1907), ev. Hořátev 11, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!