část obce Mutínsko

Identifikace

ID31: 200021
ID32: 200021
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Mutinsko
část obce Mutínsko

Nadřazená místa

obec Nové Zámky

Podřazená místa

Prameny

Matrika (1747-1788), Křinec 3, matrika narozených
Matrika (1784-1798), ev. Bošín 1, matrika narozených
Matrika (1800-1831), ev. Bošín 2, matrika narozených
Matrika (1839-1864), Křinec 13, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Matrika (1747-1788), Křinec 4, matrika oddaných
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika oddaných
Matrika (1747-1787), Křinec 5, matrika zemřelých
Matrika (1785-1798), ev. Bošín 1, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!