část obce Hrochov

Identifikace

ICZUJ: 589691
KODCOB: 084590
ID31: 19933
ID32: 19933
GPS: JTSK (Y, X): 575330, 1125279
S-42 (Y, X): 3635408.407, 5490840.577
UTM (Y, X): 635229.6917, 5488504.4980
Šířka/Délka: 49° 32' 2.5766780410", 16° 52' 8.2804468080"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HROCHOV v r. 1869-1950 obec v okr. Litovel, od r. 1961 část obce Lipová v okr. Prostějov

Alternativní názvy

část obce Hrochov

Nadřazená místa

obec Lipová

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1859-1901), Soběhrdy 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!