část obce Prostějov

Identifikace

ICZUJ: 589250
KODCOB: 412473
ID31: 19862
ID32: 19862
GPS: JTSK (Y, X): 558538, 1133957
S-42 (Y, X): 3653183.471, 5484393.089
UTM (Y, X): 652997.5163, 5482059.6330
Šířka/Délka: 49° 28' 18.8130032600", 17° 6' 42.7272986400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PROSTĚJOV od r. 1869 obec v okr. Prostějov

Alternativní názvy

část obce Prostějov

Nadřazená místa

obec Prostějov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika zemřelých (1868-1926), ev. Kolín 3, matrika zemřelých
Matrika (1901-1905), Mladá Boleslav 79, matrika zemřelých
Matrika (1906-1912), Mladá Boleslav 80, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!