část obce Heršpice

Identifikace

ICZUJ: 550213
KODCOB: 104744
ID31: 19313
ID32: 19313
GPS: JTSK (Y, X): 576884, 1171435
S-42 (Y, X): 3639804.348, 5444852.882
UTM (Y, X): 639623.8364, 5442535.5320
Šířka/Délka: 49° 7' 11.2425035800", 16° 54' 48.8593407500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HERŠPICE v r. 1869-1930 obec v okr. Vyškov, v r. 1950 obec v okr. Slavkov, v r. 1961-1990 část obce Nížkovice-Heršpice v okr. Vyškov, od 1.7.1990 obec v okr. Vyškov

Alternativní názvy

část obce Heršpice

Nadřazená místa

obec Heršpice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1866-1901), ev. Libenice 8, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!