část obce Vracov

Identifikace

ICZUJ: 586765
KODCOB: 185175
ID31: 19272
ID32: 19272
GPS: JTSK (Y, X): 556887, 1189632
S-42 (Y, X): 3661982.134, 5429370.318
UTM (Y, X): 661792.5876, 5427059.2700
Šířka/Délka: 48° 58' 30.8730102800", 17° 12' 39.5921880900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VRACOV v r. 1869-1950 obec v okr. Kyjov, od r. 1961 obec v okr. Hodonín

Alternativní názvy

část obce Vracov

Nadřazená místa

obec Vracov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!