část obce Nové Mlýny

Identifikace

ICZUJ: 584851
KODCOB: 136328
ID31: 19168
ID32: 19168
GPS: JTSK (Y, X): 593152, 1199001
S-42 (Y, X): 3627208.777, 5415416.151
UTM (Y, X): 627033.3907, 5413110.7920
Šířka/Délka: 48° 51' 28.6120567300", 16° 43' 54.8683066500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÉ MLÝNY v r. 1869-1930 obec v okr. Hustopeče, v r. 1950 obec v okr. Břeclav, od r. 1961 část obce Přítluky v okr. Břeclav

Alternativní názvy

část obce Nové Mlýny

Nadřazená místa

obec Přítluky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1684-1716), Kondrac 1, matrika narozených
Matrika (1716-1742), Kondrac 2, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!