část obce Komárovice

Identifikace

ICZUJ: 590878
KODCOB: 068730
ID31: 18207
ID32: 18207
GPS: JTSK (Y, X): 665497, 1167068
S-42 (Y, X): 3551346.463, 5437792.528
UTM (Y, X): 551201.9775, 5435478.0610
Šířka/Délka: 49° 4' 12.1298964500", 15° 42' 3.6579292000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KOMÁROVICE v r. 1869 pod názvem Komarovice obec v okr. Znojmo, v r. 1880-1890 obec v okr. Znojmo, v r. 1900-1950 obec v okr. Moravské Budějovice, od r. 1961 obec v okr. Třebíč

Alternativní názvy

část obce Komárovice

Nadřazená místa

obec Komárovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!