část obce Jemnice

Identifikace

ICZUJ: 590789
KODCOB: 412589
ID31: 18189
ID32: 18189
GPS: JTSK (Y, X): 675691, 1171546
S-42 (Y, X): 3541811.812, 5432040.620
UTM (Y, X): 541671.2090, 5429728.4970
Šířka/Délka: 49° 1' 8.5328800750", 15° 34' 11.8009091000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JEMNICE v r. 1869-1890 obec v okr. Dačice, v r. 1900-1930 obec v okr. Moravské Budějovice, v r. 1950 obec v okr. Dačice, od r. 1961 obec v okr. Třebíč

Alternativní názvy

část obce Jemnice

Nadřazená místa

obec Jemnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!