část obce Vnitřní Město

Identifikace

ICZUJ: 590266
KODCOB: 412503
ID31: 18126
ID32: 18126
GPS: JTSK (Y, X): 650504, 1152622
S-42 (Y, X): 3564359.422, 5454048.255
UTM (Y, X): 564209.6377, 5451727.1680
Šířka/Délka: 49° 12' 53.8811488200", 15° 52' 54.0327553100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VNITŘNÍ MĚSTO v r. 1869-1979 viz Třebíč, od 1.1.1980 část obce Třebíč v okr. Třebíč

Alternativní názvy

část obce Vnitřní Město

Nadřazená místa

obec Třebíč

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1884-1903), Unhošť 33, matrika oddaných
Matrika (1916-1924), Slaný 60, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!