část obce Žirovnice

Identifikace

ICZUJ: 549231
KODCOB: 197157
ID31: 18110
ID32: 18110
GPS: JTSK (Y, X): 700108, 1142258
S-42 (Y, X): 3513829.086, 5457947.819
UTM (Y, X): 513699.8810, 5455625.1450
Šířka/Délka: 49° 15' 11.6705410800", 15° 11' 17.7369246400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽIROVNICE v r. 1869-1890 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1950 obec v okr. Kamenice nad Lipou, od r. 1961 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Serowitz
část obce Žirovnice

Nadřazená místa

obec Žirovnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!