část obce Želiv

Identifikace

ICZUJ: 549215
KODCOB: 196274
ID31: 18103
ID32: 18103
GPS: JTSK (Y, X): 693815, 1112044
S-42 (Y, X): 3516183.714, 5488723.139
UTM (Y, X): 516053.5497, 5486387.9310
Šířka/Délka: 49° 31' 47.6180184700", 15° 13' 18.6461437100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽELIV v r. 1869-1900 obec v okr. Německý Brod, v r. 1910-1950 obec v okr. Humpolec, od r. 1961 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Seelau
část obce Siloa
část obce Siloe
část obce Želiv

Nadřazená místa

obec Želiv

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1875-1905), Načeradec 32, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!