část obce Vitice

Identifikace

ICZUJ: 549215
KODCOB: 182851
ID31: 18101
ID32: 18101
GPS: JTSK (Y, X): 692173, 1110762
S-42 (Y, X): 3517647.311, 5490205.858
UTM (Y, X): 517516.5507, 5487870.0460
Šířka/Délka: 49° 32' 35.4643508700", 15° 14' 31.6652225200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VITICE v r. 1869-1900 obec v okr. Německý Brod, v r. 1910-1950 obec v okr. Humpolec, v r. 1961-1979 obec v okr. Pelhřimov, od 1.1.1980 část obce Želiv v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Vietice
část obce Vitice
část obce Wititz

Nadřazená místa

obec Želiv

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1652-1690), M23KH / 1, matrika narozených
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika narozených
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika narozených
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika narozených
matrika (1771-1772), M23KH / 9, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1658-1690), M23KH / 1, matrika oddaných
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika oddaných
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika oddaných
matrika (1763-1774), M23KH / 7, matrika oddaných
matrika (1772-1772), M23KH / 9, matrika oddaných
matrika (1665-1690), M23KH / 1, matrika zemřelých
matrika (1691-1704), M23KH / 2, matrika zemřelých
matrika (1733-1749), M23KH / 4, matrika zemřelých
matrika (1762-1774), M23KH / 8, matrika zemřelých
matrika (1771-1772), M23KH / 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!