část obce Zlátenka

Identifikace

ICZUJ: 598666
KODCOB: 193208
ID31: 18095
ID32: 18095
GPS: JTSK (Y, X): 707050, 1122279
S-42 (Y, X): 3504374.108, 5476869.556
UTM (Y, X): 504248.7531, 5474539.1750
Šířka/Délka: 49° 25' 24.6493176600", 15° 3' 30.9133177400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZLÁTENKA v r. 1869-1890 pod názvem Zlaténka osada obce Vysoká Lhota v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 pod názvem Zlatenka osada obce Vysoká Lhota v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1930 pod názvem Zlatenka obec v okr. Pelhřimov, v r. 1950 pod názvem Zlatenka obec v okr. Pacov, v r. 1961-1974 obec v okr. Pelhřimov, 1.1.1975-23.11.1990 část obce Kámen v okr. Pelhřimov, od 24.11.1990 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Zlátenka

Nadřazená místa

obec Zlátenka

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1670-1682), 6615, matrika narozených
Matrika (1683-1719), 6616, matrika narozených
Matrika (1717-1777), 6617, matrika narozených
Matrika (1771-1792), 6618, matrika narozených
Matrika (1788-1796), 6619, matrika narozených
Matrika (1797-1843), 6620, matrika narozených
Matrika (1801-1857), 9043, matrika narozených
Matrika (1844-1880), 6621, matrika narozených
Matrika (1858-1880), 9044, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1677-1680), 6615, matrika oddaných
Matrika (1684-1719), 6616, matrika oddaných
Matrika (1717-1777), 6617, matrika oddaných
Matrika (1771-1792), 6618, matrika oddaných
Matrika (1788-1813), 6622, matrika oddaných
Matrika (1814-1880), 6623, matrika oddaných
Matrika (1848-1872), 9047, matrika oddaných
Matrika (1881-1930), 6624, matrika oddaných
Matrika (1683-1719), 6616, matrika zemřelých
Matrika (1717-1777), 6617, matrika zemřelých
Matrika (1771-1792), 6618, matrika zemřelých
Matrika (1788-1803), 6625, matrika zemřelých
Matrika (1801-1858), 9050, matrika zemřelých
Matrika (1803-1880), 6626, matrika zemřelých
Matrika (1848-1888), 9051, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1670-1777), 6627, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1684-1777), 6627, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1684-1777), 6627, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1717-1777), 6628, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1771-1792), 6633, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1771-1792), 6629, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1771-1792), 6635, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1788-1813), 6634, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1797-1843), 6630, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1814-1880), 6631, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1844-1880), 6631, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1860-1880), 6632, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!