část obce Zhořec

Identifikace

ICZUJ: 561363
KODCOB: 192961
ID31: 18094
ID32: 18094
GPS: JTSK (Y, X): 713013, 1114084
S-42 (Y, X): 3497405.824, 5484230.072
UTM (Y, X): 497283.3066, 5481896.6940
Šířka/Délka: 49° 29' 22.9294253400", 14° 57' 44.9582760600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZHOŘEC v r. 1869-1910 pod názvem Zhorec osada obce Zhoř v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1930 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1950 obec v okr. Pacov, v r. 1961-1980 obec v okr. Pelhřimov, 1.7.1980-31.12.1991 část obce Pacov v okr. Pelhřimov, od 1.1.1992 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Zhorec
část obce Zhořec

Nadřazená místa

obec Zhořec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1636-1691), 6219, matrika narozených
Matrika (1684-1731), 6220, matrika narozených
Matrika (1732-1764), 6221, matrika narozených
Matrika (1765-1811), 6222, matrika narozených
Matrika (1785-1843), 6249, matrika narozených
Matrika (1799-1802), 6223, matrika narozených
Matrika (1807-1808), 6224, matrika narozených
Matrika (1843-1886), 6250, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1637-1685), 6219, matrika oddaných
Matrika (1684-1731), 6220, matrika oddaných
Matrika (1732-1764), 6221, matrika oddaných
Matrika (1765-1833), 6230, matrika oddaných
Matrika (1785-1843), 6249, matrika oddaných
Matrika (1800-1804), 6223, matrika oddaných
Matrika (1684-1731), 6220, matrika zemřelých
Matrika (1732-1764), 6221, matrika zemřelých
Matrika (1765-1811), 6234, matrika zemřelých
Matrika (1785-1843), 6249, matrika zemřelých
Matrika (1799-1803), 6223, matrika zemřelých
Matrika (1843-1918), 6251, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1732-1855), 6252, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1765-1833), 6253, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1765-1834), 6254, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1785-1842), 6259, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1800-1849), 6260, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1879-1911), 6255, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1886-1937), 6261, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!