část obce Vystrkov

Identifikace

ICZUJ: 561797
KODCOB: 068861
ID31: 18088
ID32: 18088
GPS: JTSK (Y, X): 684835, 1114313
S-42 (Y, X): 3525381.934, 5487628.004
UTM (Y, X): 525248.0245, 5485293.2420
Šířka/Délka: 49° 31' 11.0431501800", 15° 20' 55.8014624400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VYSTRKOV v r. 1869 osada obce Staré Bříště v okr. Německý Brod, v r. 1880 se jako osada neuvádí, v r. 1890-1900 osada obce Staré Bříště v okr. Německý Brod, v r. 1910-1950 osada obce Komorovice v okr. Humpolec, v r. 1961-1990 část obce Komorovice v okr. Pelhřimov, od 24.11.1990 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Vystrkov

Nadřazená místa

obec Vystrkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1707-1734), 5657, matrika narozených
Matrika (1735-1777), 5658, matrika narozených
Matrika (1778-1813), 5659, matrika narozených
Matrika (1801-1839), 9055, matrika narozených
Matrika (1814-1830), 9033, matrika narozených
Matrika (1814-1850), 5660, matrika narozených
Matrika (1831-1859), 9034, matrika narozených
Matrika (1851-1917), 5661, matrika narozených
Matrika (1859-1877), 9035, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1707-1734), 5657, matrika oddaných
Matrika (1735-1777), 5658, matrika oddaných
Matrika (1778-1850), 5663, matrika oddaných
Matrika (1788-1858), 9057, matrika oddaných
Matrika (1814-1830), 9033, matrika oddaných
Matrika (1851-1923), 5664, matrika oddaných
Matrika (1859-1902), 9037, matrika oddaných
Matrika (1707-1734), 5657, matrika zemřelých
Matrika (1735-1777), 5658, matrika zemřelých
Matrika (1778-1850), 5665, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1814-1830), 9033, matrika zemřelých
Matrika (1831-1856), 9038, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1735-1850), 5666, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1778-1850), 5667, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1778-1850), 5668, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!