část obce Vyskytná

Identifikace

ICZUJ: 549142
KODCOB: 187755
ID31: 18086
ID32: 18086
GPS: JTSK (Y, X): 684894, 1124562
S-42 (Y, X): 3526641.866, 5477455.479
UTM (Y, X): 526507.4425, 5475124.8600
Šířka/Délka: 49° 25' 41.5883421800", 15° 21' 55.9891320200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VYSKYTNÁ od r. 1869 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Vyskytná

Nadřazená místa

obec Vyskytná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1627-1711), 4198, matrika narozených
Matrika (1712-1716), 4199, matrika narozených
Matrika (1717-1745), 4200, matrika narozených
Matrika (1721-1763), 8621, matrika narozených
Matrika (1745-1777), 4201, matrika narozených
Matrika (1763-1800), 8622, matrika narozených
Matrika (1784-1795), 9053, matrika narozených
Matrika (1784-1818), 9041, matrika narozených
Matrika (1784-1821), 9054, matrika narozených
Matrika (1784-1839), 9042, matrika narozených
Matrika (1792-1800), 8623, matrika narozených
Matrika (1800-1843), 8624, matrika narozených
Matrika (1801-1839), 9055, matrika narozených
Matrika (1831-1859), 9034, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Matrika (1843-1893), 8625, matrika narozených
Matrika (1858-1880), 9044, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1653-1670), 4198, matrika oddaných
Matrika (1712-1716), 4199, matrika oddaných
Matrika (1717-1745), 4200, matrika oddaných
Matrika (1721-1763), 8621, matrika oddaných
Matrika (1745-1777), 4201, matrika oddaných
Matrika (1763-1817), 8628, matrika oddaných
Matrika (1784-1793), 9053, matrika oddaných
Matrika (1784-1795), 9041, matrika oddaných
Matrika (1788-1858), 9057, matrika oddaných
Matrika (1792-1858), 9077, matrika oddaných
Matrika (1802-1881), 8629, matrika oddaných
Matrika (1818-1821), 9054, matrika oddaných
Matrika (1848-1872), 9047, matrika oddaných
Matrika (1858-1866), 9078, matrika oddaných
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1867-1926), 9079, matrika oddaných
Matrika (1873-1896), 9048, matrika oddaných
Matrika (1667-1694), 4198, matrika zemřelých
Matrika (1712-1716), 4199, matrika zemřelých
Matrika (1717-1745), 4200, matrika zemřelých
Matrika (1721-1763), 8621, matrika zemřelých
Matrika (1745-1777), 4201, matrika zemřelých
Matrika (1763-1806), 8630, matrika zemřelých
Matrika (1784-1792), 9053, matrika zemřelých
Matrika (1784-1820), 9058, matrika zemřelých
Matrika (1784-1888), 9041, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1807-1844), 8631, matrika zemřelých
Matrika (1844-1900), 8632, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!