část obce Drahoňov

Identifikace

ICZUJ: 548936
KODCOB: 165832
ID31: 18061
ID32: 18061
GPS: JTSK (Y, X): 706099, 1129651
S-42 (Y, X): 3506265.655, 5469680.494
UTM (Y, X): 506139.5298, 5467353.0420
Šířka/Délka: 49° 21' 31.8899577400", 15° 5' 4.3740695170"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DRAHOŇOV v r. 1869-1890 osada obce Markvarec v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 osada obce Markvarec v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1921-1950 obec v okr. Kamenice nad Lipou, od r. 1961 část obce Těmice v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Drahoňov

Nadřazená místa

obec Těmice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1784-1795), 9053, matrika narozených
Matrika (1787-1809), 7919, matrika narozených
Matrika (1804-1821), 7920, matrika narozených
Matrika (1816-1828), 7921, matrika narozených
Matrika (1827-1840), 7922, matrika narozených
Matrika (1841-1859), 7923, matrika narozených
Matrika (1858-1880), 9044, matrika narozených
Matrika (1860-1878), 7924, matrika narozených
Matrika (1879-1909), 7925, matrika narozených
Matrika (1880-1898), 9045, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1787-1824), 7926, matrika oddaných
Matrika (1823-1873), 7927, matrika oddaných
Matrika (1787-1805), 7928, matrika zemřelých
Matrika (1801-1858), 9050, matrika zemřelých
Matrika (1805-1824), 7929, matrika zemřelých
Matrika (1823-1835), 7930, matrika zemřelých
Matrika (1835-1868), 7931, matrika zemřelých
Matrika (1848-1888), 9051, matrika zemřelých
Matrika (1869-1903), 7932, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1787-1841), 7936, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1787-1841), 7933, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1787-1844), 7935, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1842-1891), 7934, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!