část obce Bor

Identifikace

ICZUJ: 537594
KODCOB: 157996
ID31: 18053
ID32: 18053
GPS: JTSK (Y, X): 702721, 1127702
S-42 (Y, X): 3509365.166, 5472048.023
UTM (Y, X): 509237.7785, 5469719.6060
Šířka/Délka: 49° 22' 48.3835035300", 15° 7' 38.1706721400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOR v r. 1869 osada obce Střítež u Boru v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1890 osada obce Stříteř u Boru v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 osada obce Stříteř u Boru t. Stříteř u Kamenice v okr. Pelhřimov, v r. 1921 osada obce Střítež u Božejova v okr. Pelhřimov, v r. 1930-1950 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1961-1976 část obce Střítež u Božejova v okr. Pelhřimov, 1.4.1976-23.11.1990 část obce Božejov v okr. Pelhřimov, od 24.11.1990 část obce Střítež v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Bor

Nadřazená místa

obec Střítež

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1672-1729), 5926, matrika narozených
Matrika (1758-1811), 5927, matrika narozených
Matrika (1784-1818), 9041, matrika narozených
Matrika (1784-1835), 5928, matrika narozených
Matrika (1784-1839), 9042, matrika narozených
Matrika (1785-1789), 2444, matrika narozených
Matrika (1789-1816), 2445, matrika narozených
Matrika (1817-1834), 2446, matrika narozených
Matrika (1834-1851), 2447, matrika narozených
Matrika (1852-1875), 2448, matrika narozených
Matrika (1876-1904), 2449, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1672-1729), 5926, matrika oddaných
Matrika (1758-1820), 5927, matrika oddaných
Matrika (1784-1795), 9041, matrika oddaných
Matrika (1785-1789), 2450, matrika oddaných
Matrika (1789-1816), 2451, matrika oddaných
Matrika (1817-1845), 2452, matrika oddaných
Matrika (1845-1868), 2453, matrika oddaných
Matrika (1869-1923), 2454, matrika oddaných
Matrika (1672-1729), 5926, matrika zemřelých
Matrika (1758-1793), 5927, matrika zemřelých
Matrika (1784-1800), 9049, matrika zemřelých
Matrika (1784-1888), 9041, matrika zemřelých
Matrika (1785-1788), 2455, matrika zemřelých
Matrika (1789-1816), 2456, matrika zemřelých
Matrika (1817-1828), 2457, matrika zemřelých
Matrika (1828-1868), 2458, matrika zemřelých
Matrika (1868-1914), 2459, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1789-1816), 2461, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1789-1816), 2460, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1817-1852), 2462, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!