část obce Sedlice

Identifikace

ICZUJ: 548766
KODCOB: 146871
ID31: 18045
ID32: 18045
GPS: JTSK (Y, X): 691540, 1113979
S-42 (Y, X): 3518688.975, 5487096.692
UTM (Y, X): 518557.7910, 5484762.1470
Šířka/Délka: 49° 30' 54.7160822800", 15° 15' 22.9528322500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SEDLICE v r. 1869-1890 osada obce Želiv v okr. Německý Brod, v r. 1900 pod názvem Sedlice t. Sedlec osada obce Želiv v okr. Německý Brod, v r. 1910 pod názvem Sedlice t. Sedlec obec v okr. Humpolec, v r. 1921-1950 obec v okr. Humpolec, od r. 1961 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Sedlec
část obce Sedlice

Nadřazená místa

obec Sedlice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1784-1818), 9041, matrika narozených
Matrika (1784-1839), 9042, matrika narozených
Matrika (1792-1827), 9073, matrika narozených
Matrika (1801-1839), 9055, matrika narozených
Matrika (1801-1857), 9043, matrika narozených
Matrika (1858-1880), 9044, matrika narozených
Matrika (1880-1898), 9045, matrika narozených
Matrika (1882-1902), 9065, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1788-1858), 9057, matrika oddaných
Matrika (1848-1872), 9047, matrika oddaných
Matrika (1888-1921), 9068, matrika oddaných
Matrika (1890-1906), 8937, matrika oddaných
Matrika (1784-1813), 8940, matrika zemřelých
Matrika (1801-1858), 9050, matrika zemřelých
Matrika (1817-1877), 9070, matrika zemřelých
Matrika (1851-1889), 8964, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1868-1892), 8909, matrika zemřelých
Matrika (1878-1922), 9071, matrika zemřelých
Matrika (1906-1924), 8981, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1874-1923), 9023, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!