část obce Proseč pod Křemešníkem

Identifikace

ICZUJ: 561941
KODCOB: 133256
ID31: 18031
ID32: 18031
GPS: JTSK (Y, X): 690153, 1125351
S-42 (Y, X): 3521527.512, 5475996.449
UTM (Y, X): 521395.1720, 5473666.4240
Šířka/Délka: 49° 24' 55.0870478700", 15° 17' 41.9060725900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PROSEČ POD KŘEMEŠNÍKEM v r. 1869 pod názvem Proseč u Křemešníku obec v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1910 pod názvem Proseč u Křemešníka obec v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1976 obec v okr. Pelhřimov, 1.4.1976-31.12.1979 část obce Putimov v okr. Pelhřimov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Pelhřimov v okr. Pelhřimov, od 24.11.1990 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Proseč pod Křemešníkem
část obce Proseč u Křemešníka
část obce Proseč u Křemešníku

Nadřazená místa

obec Proseč pod Křemešníkem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1708-1746), 6310, matrika narozených
Matrika (1740-1784), 6311, matrika narozených
Matrika (1747-1784), 6349, matrika narozených
Matrika (1784-1864), 6350, matrika narozených
Matrika (1785-1868), 6337, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Matrika (1869-1915), 6338, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1708-1746), 6310, matrika oddaných
Matrika (1740-1784), 6312, matrika oddaných
Matrika (1747-1784), 6349, matrika oddaných
Matrika (1784-1864), 6350, matrika oddaných
Matrika (1785-1867), 6337, matrika oddaných
Matrika (1868-1915), 6338, matrika oddaných
Matrika (1916-1929), 6347, matrika oddaných
Matrika (1708-1746), 6310, matrika zemřelých
Matrika (1740-1784), 6313, matrika zemřelých
Matrika (1747-1784), 6349, matrika zemřelých
Matrika (1784-1820), 9058, matrika zemřelých
Matrika (1784-1864), 6350, matrika zemřelých
Matrika (1785-1868), 6337, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1869-1913), 6338, matrika zemřelých
Matrika (1916-1928), 6348, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných a zemřelých - OZ (1677-1709), 6354, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1682-1721), 6351, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1709-1745), 6355, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1798-1872), 6352, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1798-1910), 6356, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1798-1910), 6357, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1873-1910), 6353, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!