část obce Zahrádka

Identifikace

ICZUJ: 548600
KODCOB: 175609
ID31: 18029
ID32: 18029
GPS: JTSK (Y, X): 705852, 1118125
S-42 (Y, X): 3505027.863, 5481143.541
UTM (Y, X): 504902.2420, 5478811.4200
Šířka/Délka: 49° 27' 42.9741933500", 15° 4' 3.5435364710"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZAHRÁDKA v r. 1869-1900 osada obce Malé Outěchovice v okr. Pelhřimov, v r. 1910-1930 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1950 obec v okr. Pacov, v r. 1961-1979 pod názvem Zahrádka u Pošné část obce Útěchovičky v okr. Pelhřimov, od 1.1.1980 část obce Pošná v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Zahrádka
část obce Zahrádka u Pošné

Nadřazená místa

obec Pošná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1636-1691), 6219, matrika narozených
Matrika (1659-1710), 8456, matrika narozených
Matrika (1670-1682), 6615, matrika narozených
Matrika (1673-1693), 3781, matrika narozených
Matrika (1683-1719), 6616, matrika narozených
Matrika (1717-1777), 6617, matrika narozených
Matrika (1771-1792), 6618, matrika narozených
Matrika (1788-1796), 6619, matrika narozených
Matrika (1797-1843), 6620, matrika narozených
Matrika (1844-1880), 6621, matrika narozených
Matrika (1858-1880), 9044, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1637-1685), 6219, matrika oddaných
Matrika (1659-1710), 8456, matrika oddaných
Matrika (1673-1693), 3781, matrika oddaných
Matrika (1677-1680), 6615, matrika oddaných
Matrika (1684-1719), 6616, matrika oddaných
Matrika (1717-1777), 6617, matrika oddaných
Matrika (1771-1792), 6618, matrika oddaných
Matrika (1788-1813), 6622, matrika oddaných
Matrika (1814-1880), 6623, matrika oddaných
Matrika (1881-1930), 6624, matrika oddaných
Matrika (1659-1710), 8456, matrika zemřelých
Matrika (1683-1719), 6616, matrika zemřelých
Matrika (1717-1777), 6617, matrika zemřelých
Matrika (1771-1792), 6618, matrika zemřelých
Matrika (1788-1803), 6625, matrika zemřelých
Matrika (1801-1858), 9050, matrika zemřelých
Matrika (1803-1880), 6626, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1670-1777), 6627, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1684-1777), 6627, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1684-1777), 6627, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1717-1777), 6628, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1771-1792), 6633, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1771-1792), 6629, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1771-1792), 6635, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1788-1813), 6634, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1797-1843), 6630, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1814-1880), 6631, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1844-1880), 6631, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1860-1880), 6632, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!