část obce Roučkovice

Identifikace

ICZUJ: 548511
KODCOB: 141577
ID31: 18013
ID32: 18013
GPS: JTSK (Y, X): 707624, 1116153
S-42 (Y, X): 3503016.726, 5482871.374
UTM (Y, X): 502891.9236, 5480538.5490
Šířka/Délka: 49° 28' 38.9477651000", 15° 2' 23.7163273700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ROUČKOVICE v r. 1869-1930 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1950 obec v okr. Pacov, v r. 1961-1979 obec v okr. Pelhřimov, od 1.1.1980 část obce Pacov v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Roučkovice

Nadřazená místa

obec Pacov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1636-1691), 6219, matrika narozených
Matrika (1684-1731), 6220, matrika narozených
Matrika (1732-1764), 6221, matrika narozených
Matrika (1765-1811), 6222, matrika narozených
Matrika (1785-1840), 6243, matrika narozených
Matrika (1799-1802), 6223, matrika narozených
Matrika (1807-1808), 6224, matrika narozených
Matrika (1840-1866), 6244, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1637-1685), 6219, matrika oddaných
Matrika (1684-1731), 6220, matrika oddaných
Matrika (1732-1764), 6221, matrika oddaných
Matrika (1765-1833), 6230, matrika oddaných
Matrika (1785-1840), 6243, matrika oddaných
Matrika (1800-1804), 6223, matrika oddaných
Matrika (1841-1870), 6244, matrika oddaných
Matrika (1871-1921), 6245, matrika oddaných
Matrika (1684-1731), 6220, matrika zemřelých
Matrika (1732-1764), 6221, matrika zemřelých
Matrika (1765-1811), 6234, matrika zemřelých
Matrika (1785-1840), 6243, matrika zemřelých
Matrika (1799-1803), 6223, matrika zemřelých
Matrika (1840-1870), 6244, matrika zemřelých
Matrika (1871-1929), 6246, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1732-1855), 6252, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1765-1833), 6253, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1765-1834), 6254, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1800-1849), 6260, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1879-1911), 6255, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1899-1914), 5577, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!