část obce Ondřejov

Identifikace

ICZUJ: 537691
KODCOB: 111295
ID31: 18006
ID32: 18006
GPS: JTSK (Y, X): 698887, 1126746
S-42 (Y, X): 3513044.683, 5473489.375
UTM (Y, X): 512915.7968, 5471160.3710
Šířka/Délka: 49° 23' 34.7973903300", 15° 10' 40.7588827000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ONDŘEJOV v r. 1869 osada obce Oustraším v okr. Pelhřimov, v r. 1880 osada obce Oustrašín v okr. Pelhřimov, v r. 1890-1976 obec v okr. Pelhřimov, 1.4.1976-23.11.1990 část obce Božejov v okr. Pelhřimov, od 24.11.1990 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Ondřejov

Nadřazená místa

obec Ondřejov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1670-1709), 2441, matrika narozených
Matrika (1672-1729), 5926, matrika narozených
Matrika (1686-1758), 3629, matrika narozených
Matrika (1701-1765), 2442, matrika narozených
Matrika (1754-1784), 2443, matrika narozených
Matrika (1758-1811), 5927, matrika narozených
Matrika (1784-1818), 9041, matrika narozených
Matrika (1784-1835), 5928, matrika narozených
Matrika (1784-1839), 9042, matrika narozených
Matrika (1785-1789), 2444, matrika narozených
Matrika (1789-1816), 2445, matrika narozených
Matrika (1801-1839), 9055, matrika narozených
Matrika (1801-1857), 9043, matrika narozených
Matrika (1817-1834), 2446, matrika narozených
Matrika (1834-1851), 2447, matrika narozených
Matrika (1852-1875), 2448, matrika narozených
Matrika (1858-1880), 9044, matrika narozených
Matrika (1876-1904), 2449, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1670-1709), 2441, matrika oddaných
Matrika (1672-1729), 5926, matrika oddaných
Matrika (1688-1758), 3629, matrika oddaných
Matrika (1700-1764), 2442, matrika oddaných
Matrika (1727-1784), 2443, matrika oddaných
Matrika (1758-1820), 5927, matrika oddaných
Matrika (1784-1795), 9041, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1785-1789), 2450, matrika oddaných
Matrika (1789-1816), 2451, matrika oddaných
Matrika (1817-1845), 2452, matrika oddaných
Matrika (1845-1868), 2453, matrika oddaných
Matrika (1869-1923), 2454, matrika oddaných
Matrika (1670-1709), 2441, matrika zemřelých
Matrika (1672-1729), 5926, matrika zemřelých
Matrika (1700-1733), 2442, matrika zemřelých
Matrika (1733-1784), 2443, matrika zemřelých
Matrika (1758-1793), 5927, matrika zemřelých
Matrika (1784-1800), 9049, matrika zemřelých
Matrika (1784-1888), 9041, matrika zemřelých
Matrika (1785-1788), 2455, matrika zemřelých
Matrika (1789-1816), 2456, matrika zemřelých
Matrika (1801-1858), 9050, matrika zemřelých
Matrika (1817-1828), 2457, matrika zemřelých
Matrika (1828-1868), 2458, matrika zemřelých
Matrika (1848-1888), 9051, matrika zemřelých
Matrika (1868-1914), 2459, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1789-1816), 2460, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1789-1816), 2461, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1817-1852), 2462, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!