část obce Řemenov

Identifikace

ICZUJ: 561967
KODCOB: 110248
ID31: 18005
ID32: 18005
GPS: JTSK (Y, X): 691818, 1123821
S-42 (Y, X): 3519679.362, 5477299.707
UTM (Y, X): 519547.7743, 5474969.1520
Šířka/Délka: 49° 25' 37.4950935900", 15° 16' 10.4463932500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŘEMENOV v r. 1869 osada obce Olešná v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1890 osada obce Volešná v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 osada obce Volešná t. Olešná v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1950 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1961-1979 část obce Olešná v okr. Pelhřimov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Pelhřimov v okr. Pelhřimov, od 24.11.1990 část obce Olešná v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Řemenov

Nadřazená místa

obec Olešná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1708-1746), 6310, matrika narozených
Matrika (1740-1784), 6311, matrika narozených
Matrika (1747-1784), 6349, matrika narozených
Matrika (1784-1795), 9053, matrika narozených
Matrika (1784-1821), 9054, matrika narozených
Matrika (1784-1864), 6350, matrika narozených
Matrika (1785-1915), 6342, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1708-1746), 6310, matrika oddaných
Matrika (1740-1784), 6312, matrika oddaných
Matrika (1747-1784), 6349, matrika oddaných
Matrika (1784-1793), 9053, matrika oddaných
Matrika (1784-1864), 6350, matrika oddaných
Matrika (1785-1913), 6342, matrika oddaných
Matrika (1818-1821), 9054, matrika oddaných
Matrika (1916-1929), 6347, matrika oddaných
Matrika (1708-1746), 6310, matrika zemřelých
Matrika (1740-1784), 6313, matrika zemřelých
Matrika (1747-1784), 6349, matrika zemřelých
Matrika (1784-1792), 9053, matrika zemřelých
Matrika (1784-1864), 6350, matrika zemřelých
Matrika (1785-1915), 6342, matrika zemřelých
Matrika (1916-1928), 6348, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných a zemřelých - OZ (1677-1709), 6354, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1682-1721), 6351, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1709-1745), 6355, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1798-1872), 6352, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1798-1910), 6356, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1798-1910), 6357, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1873-1910), 6353, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!