část obce Křemešník

Identifikace

ICZUJ: 548464
KODCOB: 146200
ID31: 17989
ID32: 17989
GPS: JTSK (Y, X): 688143, 1126939
S-42 (Y, X): 3523725.291, 5474680.042
UTM (Y, X): 523592.0558, 5472350.5530
Šířka/Délka: 49° 24' 12.1848901500", 15° 19' 30.6607157800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KŘEMEŠNÍK v r. 1869-1976 osada obce Sázava v okr. Pelhřimov, od 1.4.1976 část obce Nový Rychnov v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Křemešník

Nadřazená místa

obec Nový Rychnov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1708-1746), 6310, matrika narozených
Matrika (1740-1784), 6311, matrika narozených
Matrika (1747-1784), 6349, matrika narozených
Matrika (1784-1864), 6350, matrika narozených
Matrika (1785-1868), 6337, matrika narozených
Matrika (1869-1915), 6338, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1708-1746), 6310, matrika oddaných
Matrika (1740-1784), 6312, matrika oddaných
Matrika (1747-1784), 6349, matrika oddaných
Matrika (1784-1864), 6350, matrika oddaných
Matrika (1785-1867), 6337, matrika oddaných
Matrika (1868-1915), 6338, matrika oddaných
Matrika (1916-1929), 6347, matrika oddaných
Matrika (1708-1746), 6310, matrika zemřelých
Matrika (1740-1784), 6313, matrika zemřelých
Matrika (1747-1784), 6349, matrika zemřelých
Matrika (1784-1864), 6350, matrika zemřelých
Matrika (1785-1868), 6337, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1869-1913), 6338, matrika zemřelých
Matrika (1916-1928), 6348, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných a zemřelých - OZ (1677-1709), 6354, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1682-1721), 6351, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1709-1745), 6355, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1798-1872), 6352, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1798-1910), 6356, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1798-1910), 6357, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1873-1910), 6353, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!