část obce Nová Cerekev

Identifikace

ICZUJ: 548456
KODCOB: 105015
ID31: 17984
ID32: 17984
GPS: JTSK (Y, X): 702951, 1123503
S-42 (Y, X): 3508596.887, 5476182.930
UTM (Y, X): 508469.8120, 5473852.8290
Šířka/Délka: 49° 25' 2.2653282510", 15° 7' 0.3987717560"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÁ CEREKEV v r. 1869 pod názvem Nová Cerekvice obec v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1890 pod názvem Nová Cerekev t. Nová Cerekvice obec v okr. Pelhřimov, od r. 1900 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Neu-Cerekwe
část obce Nová Cerekev
část obce Nová Cerekvice

Nadřazená místa

obec Nová Cerekev

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!