část obce Chválkov

Identifikace

ICZUJ: 548391
KODCOB: 055069
ID31: 17973
ID32: 17973
GPS: JTSK (Y, X): 714982, 1132053
S-42 (Y, X): 3497764.723, 5466155.510
UTM (Y, X): 497642.0602, 5463829.4930
Šířka/Délka: 49° 19' 37.8843170200", 14° 58' 3.1774927480"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CHVÁLKOV v r. 1869 pod názvem Chvalkov obec v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1890 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 pod názvem Chvalkov obec v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1921-1950 obec v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1961-1979 obec v okr. Pelhřimov, od 1.1.1980 část obce Mnich v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Chválkov

Nadřazená místa

obec Mnich

Podřazená místa

část obce Stupník (Chválkov)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1759-1790), 5688, matrika narozených
Matrika (1784-1795), 9053, matrika narozených
Matrika (1784-1807), 5689, matrika narozených
Matrika (1801-1857), 9043, matrika narozených
Matrika (1806-1834), 5690, matrika narozených
Matrika (1834-1847), 5691, matrika narozených
Matrika (1847-1861), 5692, matrika narozených
Matrika (1862-1874), 5693, matrika narozených
Matrika (1875-1889), 5694, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1759-1790), 5688, matrika oddaných
Matrika (1784-1842), 5695, matrika oddaných
Matrika (1842-1860), 5696, matrika oddaných
Matrika (1860-1898), 5697, matrika oddaných
Matrika (1759-1790), 5688, matrika zemřelých
Matrika (1784-1807), 5698, matrika zemřelých
Matrika (1806-1845), 5699, matrika zemřelých
Matrika (1845-1882), 5700, matrika zemřelých
Matrika (1883-1909), 5701, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1807), 5702, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1784-1833), 5702, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1784-1833), 5702, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1842-1860), 5703, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1847-1861), 5703, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!