část obce Záhoří

Identifikace

ICZUJ: 548383
KODCOB: 189952
ID31: 17971
ID32: 17971
GPS: JTSK (Y, X): 686773, 1115928
S-42 (Y, X): 3523667.593, 5485776.937
UTM (Y, X): 523534.3809, 5483442.9290
Šířka/Délka: 49° 30' 11.3767472600", 15° 19' 30.1716421200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZÁHOŘÍ v r. 1869-1900 osada obce Kletečná v okr. Německý Brod, v r. 1910 osada obce Kletečná 1. díl v okr. Humpolec, v r. 1921-1950 obec v okr. Humpolec, v r. 1961-1973 obec v okr. Pelhřimov, od 1.1.1974 část obce Mladé Bříště v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Záhoří

Nadřazená místa

obec Mladé Bříště

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1707-1734), 5657, matrika narozených
Matrika (1735-1777), 5658, matrika narozených
Matrika (1778-1813), 5659, matrika narozených
Matrika (1814-1850), 5660, matrika narozených
Matrika (1851-1905), 5662, matrika narozených
Matrika (1858-1866), 9075, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1707-1734), 5657, matrika oddaných
Matrika (1735-1777), 5658, matrika oddaných
Matrika (1778-1850), 5663, matrika oddaných
Matrika (1851-1923), 5664, matrika oddaných
Matrika (1890-1906), 8937, matrika oddaných
Matrika (1707-1734), 5657, matrika zemřelých
Matrika (1735-1777), 5658, matrika zemřelých
Matrika (1778-1850), 5665, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1906-1924), 8981, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1735-1850), 5666, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1778-1850), 5667, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1778-1850), 5668, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!