část obce Hojkovy

Identifikace

ICZUJ: 548383
KODCOB: 096750
ID31: 17969
ID32: 17969
GPS: JTSK (Y, X): 685433, 1117767
S-42 (Y, X): 3525233.177, 5484125.405
UTM (Y, X): 525099.3275, 5481792.0690
Šířka/Délka: 49° 29' 17.6946548900", 15° 20' 47.6046368600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOJKOVY v r. 1869 osada obce Záchotín v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1890 osada obce Zachotín v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 pod názvem Hojkovy t. Hojkov osada obce Zachotín v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1930 osada obce Zachotín v okr. Pelhřimov, v r. 1950 osada obce Mladé Bříště v okr. Humpolec, od r. 1961 část obce Mladé Bříště v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Hojkov
část obce Hojkovy

Nadřazená místa

obec Mladé Bříště

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1707-1734), 5657, matrika narozených
Matrika (1735-1777), 5658, matrika narozených
Matrika (1778-1813), 5659, matrika narozených
Matrika (1784-1795), 9053, matrika narozených
Matrika (1784-1818), 9041, matrika narozených
Matrika (1784-1821), 9054, matrika narozených
Matrika (1814-1850), 5660, matrika narozených
Matrika (1831-1859), 9034, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Matrika (1859-1877), 9035, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1707-1734), 5657, matrika oddaných
Matrika (1735-1777), 5658, matrika oddaných
Matrika (1778-1850), 5663, matrika oddaných
Matrika (1784-1793), 9053, matrika oddaných
Matrika (1784-1795), 9041, matrika oddaných
Matrika (1788-1858), 9057, matrika oddaných
Matrika (1818-1821), 9054, matrika oddaných
Matrika (1851-1923), 5664, matrika oddaných
Matrika (1707-1734), 5657, matrika zemřelých
Matrika (1735-1777), 5658, matrika zemřelých
Matrika (1778-1850), 5665, matrika zemřelých
Matrika (1784-1792), 9053, matrika zemřelých
Matrika (1784-1820), 9058, matrika zemřelých
Matrika (1784-1888), 9041, matrika zemřelých
Matrika (1792-1850), 9080, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1849-1866), 9081, matrika zemřelých
Matrika (1867-1923), 9082, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1735-1850), 5666, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1778-1850), 5667, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1778-1850), 5668, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!