část obce Mezná

Identifikace

ICZUJ: 529834
KODCOB: 093777
ID31: 17967
ID32: 17967
GPS: JTSK (Y, X): 697123, 1132117
S-42 (Y, X): 3515485.101, 5468389.418
UTM (Y, X): 515355.2212, 5466062.4910
Šířka/Délka: 49° 20' 49.5143976900", 15° 12' 41.0708885800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MEZNÁ v r. 1869 pod názvem Mezné obec v okr. Pelhřimov, v r. 1880-1976 obec v okr. Pelhřimov, 1.4.1976-31.12.1979 část obce Rynárec v okr. Pelhřimov, 1.1.1980-31.12.1992 část obce Pelhřimov v okr. Pelhřimov, od 1.1.1993 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Mezná
část obce Mezné

Nadřazená místa

obec Mezná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1670-1709), 2441, matrika narozených
Matrika (1677-1699), 5212, matrika narozených
Matrika (1686-1758), 3629, matrika narozených
Matrika (1701-1743), 5213, matrika narozených
Matrika (1701-1765), 2442, matrika narozených
Matrika (1733-1787), 8210, matrika narozených
Matrika (1744-1787), 5214, matrika narozených
Matrika (1754-1784), 2443, matrika narozených
Matrika (1785-1789), 2444, matrika narozených
Matrika (1789-1816), 2445, matrika narozených
Matrika (1817-1834), 2446, matrika narozených
Matrika (1834-1851), 2447, matrika narozených
Matrika (1852-1875), 2448, matrika narozených
Matrika (1855-1884), 5215, matrika narozených
Matrika (1876-1904), 2449, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1670-1709), 2441, matrika oddaných
Matrika (1677-1683), 5212, matrika oddaných
Matrika (1688-1758), 3629, matrika oddaných
Matrika (1700-1764), 2442, matrika oddaných
Matrika (1701-1743), 5213, matrika oddaných
Matrika (1727-1784), 2443, matrika oddaných
Matrika (1733-1787), 8210, matrika oddaných
Matrika (1744-1787), 5214, matrika oddaných
Matrika (1785-1789), 2450, matrika oddaných
Matrika (1789-1816), 2451, matrika oddaných
Matrika (1817-1845), 2452, matrika oddaných
Matrika (1845-1868), 2453, matrika oddaných
Matrika (1869-1923), 2454, matrika oddaných
Matrika (1670-1709), 2441, matrika zemřelých
Matrika (1700-1733), 2442, matrika zemřelých
Matrika (1706-1740), 5213, matrika zemřelých
Matrika (1733-1784), 2443, matrika zemřelých
Matrika (1733-1787), 8210, matrika zemřelých
Matrika (1744-1787), 5214, matrika zemřelých
Matrika (1785-1788), 2455, matrika zemřelých
Matrika (1789-1816), 2456, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1817-1828), 2457, matrika zemřelých
Matrika (1828-1868), 2458, matrika zemřelých
Matrika (1855-1895), 5216, matrika zemřelých
Matrika (1868-1914), 2459, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1789-1816), 2460, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1789-1816), 2461, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1817-1852), 2462, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!