část obce Holýšov

Identifikace

ICZUJ: 548367
KODCOB: 093653
ID31: 17964
ID32: 17964
GPS: JTSK (Y, X): 714123, 1107249
S-42 (Y, X): 3495425.592, 5490866.113
UTM (Y, X): 495303.8807, 5488530.0320
Šířka/Délka: 49° 32' 57.6818243100", 14° 56' 6.2805988860"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HOLÝŠOV v r. 1869 osada obce Smilovy Hory v okr. Tábor, v r. 1880-1890 pod názvem Holejšov osada obce Smilovy Hory v okr. Tábor, v r. 1900-1921 osada obce Smilovy Hory v okr. Tábor, v r. 1930 osada obce Velký Ježov v okr. Tábor, v r. 1950 osada obce Velký Ježov v okr. Pacov, od r. 1961 část obce Mezilesí v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Holejšov
část obce Holýšov

Nadřazená místa

obec Mezilesí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1674-1710), 7769, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1674-1710), Šebířov 1, matrika narozených
Matrika (1728-1755), 5356, matrika narozených
Matrika (1756-1785), 5358, matrika narozených
Matrika nar.odd. a zemř. - N (1771-1784), Šlapánov 5, matrika narozených
Matrika (1777-1785), 5360, matrika narozených
Matrika (1784-1831), 5361, matrika narozených
Matrika (1817-1864), 5376, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1674-1709), Šebířov 1, matrika oddaných
Matrika (1674-1709), 7769, matrika oddaných
Matrika (1728-1755), 5356, matrika oddaných
Matrika (1756-1785), 5358, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - O (1771-1784), Šlapánov 5, matrika oddaných
Matrika (1777-1785), 5360, matrika oddaných
Matrika (1786-1842), 5378, matrika oddaných
Matrika (1834-1911), 5379, matrika oddaných
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1677-1709), Šebířov 1, matrika zemřelých
Matrika (1677-1709), 7769, matrika zemřelých
Matrika (1728-1755), 5356, matrika zemřelých
Matrika (1756-1777), 5358, matrika zemřelých
Matrika nar.odd. a zemř. - Z (1771-1785), Šlapánov 5, matrika zemřelých
Matrika (1800-1837), 5381, matrika zemřelých
Matrika (1838-1867), 5383, matrika zemřelých
Matrika (1896-1939), 5385, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1784-1836), 5388, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1837), 5389, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1784-1844), 5386, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1838-1902), 5390, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1845-1886), 5387, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!