část obce Libkova Voda

Identifikace

ICZUJ: 598721
KODCOB: 082953
ID31: 17952
ID32: 17952
GPS: JTSK (Y, X): 698178, 1128680
S-42 (Y, X): 3513996.646, 5471662.468
UTM (Y, X): 513867.3720, 5469334.2090
Šířka/Délka: 49° 22' 35.5874862400", 15° 11' 27.7374188100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LIBKOVA VODA v r. 1869-1910 pod názvem Lipková Voda obec v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1979 obec v okr. Pelhřimov, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Pelhřimov v okr. Pelhřimov, od 24.11.1990 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Libkova Voda
část obce Lipková Voda

Nadřazená místa

obec Libkova Voda

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1670-1709), 2441, matrika narozených
Matrika (1677-1699), 5212, matrika narozených
Matrika (1701-1743), 5213, matrika narozených
Matrika (1701-1765), 2442, matrika narozených
Matrika (1708-1757), 7090, matrika narozených
Matrika (1744-1787), 5214, matrika narozených
Matrika (1754-1784), 2443, matrika narozených
Matrika (1785-1789), 2444, matrika narozených
Matrika (1789-1816), 2445, matrika narozených
Matrika (1817-1834), 2446, matrika narozených
Matrika (1834-1851), 2447, matrika narozených
Matrika (1852-1875), 2448, matrika narozených
Matrika (1855-1884), 5215, matrika narozených
Matrika (1858-1880), 9044, matrika narozených
Matrika (1876-1904), 2449, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1670-1709), 2441, matrika oddaných
Matrika (1677-1683), 5212, matrika oddaných
Matrika (1700-1764), 2442, matrika oddaných
Matrika (1701-1743), 5213, matrika oddaných
Matrika (1708-1757), 7090, matrika oddaných
Matrika (1727-1784), 2443, matrika oddaných
Matrika (1744-1787), 5214, matrika oddaných
Matrika (1785-1789), 2450, matrika oddaných
Matrika (1789-1816), 2451, matrika oddaných
Matrika (1817-1845), 2452, matrika oddaných
Matrika (1845-1868), 2453, matrika oddaných
Matrika (1869-1923), 2454, matrika oddaných
Matrika (1670-1709), 2441, matrika zemřelých
Matrika (1700-1733), 2442, matrika zemřelých
Matrika (1706-1740), 5213, matrika zemřelých
Matrika (1708-1757), 7090, matrika zemřelých
Matrika (1733-1784), 2443, matrika zemřelých
Matrika (1744-1787), 5214, matrika zemřelých
Matrika (1785-1788), 2455, matrika zemřelých
Matrika (1789-1816), 2456, matrika zemřelých
Matrika (1801-1858), 9050, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1817-1828), 2457, matrika zemřelých
Matrika (1828-1868), 2458, matrika zemřelých
Matrika (1848-1888), 9051, matrika zemřelých
Matrika (1855-1895), 5216, matrika zemřelých
Matrika (1868-1914), 2459, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1789-1816), 2460, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1789-1816), 2461, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1817-1852), 2462, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!