část obce Lhota

Identifikace

ICZUJ: 561282
KODCOB: 081175
ID31: 17950
ID32: 17950
GPS: JTSK (Y, X): 703683, 1137161
S-42 (Y, X): 3509627.859, 5462543.041
UTM (Y, X): 509500.3647, 5460218.4950
Šířka/Délka: 49° 17' 40.7017624600", 15° 7' 50.3790858400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LHOTA v r. 1869 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1880 osada obce Lasenická Lhota v okr. Pelhřimov, v r. 1890 osada obce Lhota Lasenice v okr. Pelhřimov, v r. 1900 osada obce Lhota-Lásenice v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1910 osada obce Lhota Lásenice v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1921-1950 osada obce Lhota-Vlasenice v okr. Kamenice nad Lipou, v r. 1961-1973 pod názvem Lhota u Kamenice nad Lipou obec v okr. Pelhřimov, 1.1.1974-31.3.1976 pod názvem Lhota u Kamenice nad Lipou část obce Kamenice nad Lipou v okr. Pelhřimov, 1.4.1976-31.12.1991 část obce Kamenice nad Lipou v okr. Pelhřimov, od 1.1.1992 část obce Lhota-Vlasenice v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Lhota
část obce Lhota u Kamenice nad Lipou

Nadřazená místa

obec Lasenická Lhota
obec Lhota Lasenice / Lhota Lásenice
obec Lhota-Vlasenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1787-1853), 2576, matrika narozených
Matrika (1793-1823), 4600, matrika narozených
Matrika (1824-1841), 4601, matrika narozených
Matrika (1842-1850), 4602, matrika narozených
Matrika (1851-1861), 4603, matrika narozených
Matrika (1862-1868), 4604, matrika narozených
Matrika (1869-1879), 4605, matrika narozených
Matrika (1879-1893), 4606, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1761-1853), 2579, matrika oddaných
Matrika (1799-1820), 4607, matrika oddaných
Matrika (1819-1823), 4608, matrika oddaných
Matrika (1824-1852), 4609, matrika oddaných
Matrika (1853-1883), 4610, matrika oddaných
Matrika (1761-1853), 2581, matrika zemřelých
Matrika (1799-1823), 4611, matrika zemřelých
Matrika (1819-1824), 4612, matrika zemřelých
Matrika (1824-1855), 4613, matrika zemřelých
Matrika (1856-1879), 4614, matrika zemřelých
Matrika (1879-1931), 4615, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1793-1823), 4616, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1824-1841), 4617, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1824-1939), 4620, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1842-1869), 4618, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1869-1895), 4619, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1890-1939), 4621, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!