část obce Lesná

Identifikace

ICZUJ: 562041
KODCOB: 178365
ID31: 17949
ID32: 17949
GPS: JTSK (Y, X): 705778, 1111851
S-42 (Y, X): 3504294.108, 5487375.523
UTM (Y, X): 504168.7858, 5485040.8650
Šířka/Délka: 49° 31' 4.7122944050", 15° 3' 27.3419501900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LESNÁ v r. 1869-1890 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 pod názvem Lesná t. Lesné obec v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1930 obec v okr. Pelhřimov, v r. 1950 obec v okr. Pacov, v r. 1961-1990 část obce Velká Chyška v okr. Pelhřimov, od 24.11.1990 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Lesná
část obce Lesné

Nadřazená místa

obec Lesná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1693), 3781, matrika narozených
Matrika (1693-1743), 3782, matrika narozených
Matrika (1744-1779), 3783, matrika narozených
Matrika (1780-1825), 3784, matrika narozených
Matrika (1780-1835), 3788, matrika narozených
Matrika (1799-1827), 3785, matrika narozených
Matrika (1827-1836), 3789, matrika narozených
Matrika (1836-1914), 3811, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1693), 3781, matrika oddaných
Matrika (1693-1743), 3782, matrika oddaných
Matrika (1744-1779), 3783, matrika oddaných
Matrika (1780-1827), 3790, matrika oddaných
Matrika (1825-1836), 3785, matrika oddaných
Matrika (1837-1914), 3812, matrika oddaných
Matrika (1845-1862), 3791, matrika oddaných
Matrika (1693-1743), 3782, matrika zemřelých
Matrika (1744-1779), 3783, matrika zemřelých
Matrika (1780-1825), 3792, matrika zemřelých
Matrika (1825-1835), 3785, matrika zemřelých
Matrika (1836-1914), 3813, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1780-1797), 3830, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1780-1797), 3830, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1780-1804), 3830, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1836-1894), 3831, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1837-1910), 3833, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1894-1914), 3832, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!