část obce Poříčí

Identifikace

ICZUJ: 548219
KODCOB: 007072
ID31: 17942
ID32: 17942
GPS: JTSK (Y, X): 695169, 1110834
S-42 (Y, X): 3514685.162, 5489749.017
UTM (Y, X): 514555.6087, 5487413.3920
Šířka/Délka: 49° 32' 20.9596794700", 15° 12' 4.2620496390"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

POŘÍČÍ v r. 1869 osada obce Želiv v okr. Německý Brod, v r. 1880-1890 pod názvem Pořičí osada obce Želiv v okr. Německý Brod, v r. 1900 osada obce Želiv v okr. Německý Brod, v r. 1910-1950 osada obce Bolechov v okr. Humpolec, v r. 1961-1974 část obce Bolechov v okr. Pelhřimov, od 1.1.1975 část obce Křelovice v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Pořič
část obce Poříčí

Nadřazená místa

obec Křelovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!