část obce Jiřičky

Identifikace

ICZUJ: 548219
KODCOB: 075647
ID31: 17940
ID32: 17940
GPS: JTSK (Y, X): 698000, 1108444
S-42 (Y, X): 3511569.929, 5491755.191
UTM (Y, X): 511441.6434, 5489418.7490
Šířka/Délka: 49° 33' 26.1357279000", 15° 9' 29.5268526800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

JIŘIČKY v r. 1869 pod názvem Jiřice osada obce Křelovice v okr. Pelhřimov, od r. 1880 část obce Křelovice v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Jiřice
část obce Jiřičky

Nadřazená místa

obec Křelovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1669-1702), 6161, matrika narozených
Matrika (1670-1682), 4887, matrika narozených
Matrika (1702-1744), 6162, matrika narozených
Matrika (1745-1770), 6163, matrika narozených
Matrika (1771-1787), 6164, matrika narozených
Matrika (1784-1825), 6165, matrika narozených
Matrika (1826-1851), 6166, matrika narozených
Matrika (1852-1870), 6167, matrika narozených
Matrika (1871-1884), 6168, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1669-1706), 6161, matrika oddaných
Matrika (1670-1682), 4887, matrika oddaných
Matrika (1702-1744), 6162, matrika oddaných
Matrika (1745-1770), 6163, matrika oddaných
Matrika (1771-1787), 6169, matrika oddaných
Matrika (1784-1851), 6170, matrika oddaných
Matrika (1852-1882), 6171, matrika oddaných
Matrika (1669-1706), 6161, matrika zemřelých
Matrika (1702-1744), 6162, matrika zemřelých
Matrika (1745-1770), 6163, matrika zemřelých
Matrika (1771-1787), 6172, matrika zemřelých
Matrika (1784-1800), 9049, matrika zemřelých
Matrika (1784-1849), 6173, matrika zemřelých
Matrika (1801-1858), 9050, matrika zemřelých
Matrika (1849-1891), 6174, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1745-1784), 6175, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1745-1871), 6176, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1745-1891), 6176, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1784-1870), 6177, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1891), 6179, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1784-1938), 6178, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!