část obce Krasíkovice

Identifikace

ICZUJ: 561371
KODCOB: 073211
ID31: 17937
ID32: 17937
GPS: JTSK (Y, X): 694276, 1119631
S-42 (Y, X): 3516702.532, 5481139.111
UTM (Y, X): 516572.1571, 5478806.9910
Šířka/Délka: 49° 27' 42.0880774600", 15° 13' 43.3014610500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KRASÍKOVICE v r. 1869-1890 pod názvem Krasikovice osada obce Těchoraz v okr. Pelhřimov, v r. 1900-1910 osada obce Těchoraz v okr. Pelhřimov, v r. 1921-1950 osada obce Radětín v okr. Pelhřimov, v r. 1961-1979 obec v okr. Pelhřimov, 1.1.1980-31.12.1991 část obce Pelhřimov v okr. Pelhřimov, od 1.1.1992 obec v okr. Pelhřimov

Alternativní názvy

část obce Krasíkovice

Nadřazená místa

obec Krasíkovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1708-1746), 6310, matrika narozených
Matrika (1740-1784), 6311, matrika narozených
Matrika (1747-1784), 6349, matrika narozených
Matrika (1784-1864), 6350, matrika narozených
Matrika (1785-1915), 6334, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1708-1746), 6310, matrika oddaných
Matrika (1740-1784), 6312, matrika oddaných
Matrika (1747-1784), 6349, matrika oddaných
Matrika (1784-1864), 6350, matrika oddaných
Matrika (1785-1913), 6334, matrika oddaných
Matrika (1916-1929), 6347, matrika oddaných
Matrika (1708-1746), 6310, matrika zemřelých
Matrika (1740-1784), 6313, matrika zemřelých
Matrika (1747-1784), 6349, matrika zemřelých
Matrika (1784-1864), 6350, matrika zemřelých
Matrika (1785-1914), 6334, matrika zemřelých
Matrika (1916-1928), 6348, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných a zemřelých - OZ (1677-1709), 6354, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1682-1721), 6351, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1709-1745), 6355, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1798-1872), 6352, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1798-1910), 6356, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1798-1910), 6357, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1873-1910), 6353, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!